AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

mån, 08/31/2020 - 11:30
Regulatory

Det tredje tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under augusti 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 191 121 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 169 773 B-aktier: 108 360 894
S:a aktier: 112 460 109 S:a aktier: 112 651 230
S:a röster: 151 073 133 S:a röster: 151 264 254
 

  
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 augusti 2020 kl. 11:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files