AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

ons, 12/30/2020 - 13:30
Regulatory

Det sjunde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under december 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 103 206 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 630 502 B-aktier: 108 733 708
S:a aktier: 112 920 838 S:a aktier: 113 024 044
S:a röster: 151 533 862 S:a röster: 151 637 068

 
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 december 2020 kl. 13:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files