AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

fre, 02/26/2021 - 18:30 CET
Regulatory

Det åttonde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under februari 2021. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 86 130 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 733 708 B-aktier: 108 819 838
S:a aktier: 113 024 044 S:a aktier: 113 110 174
S:a röster: 151 637 068 S:a röster: 151 723 198

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 26 februari 2021 kl. 18:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files