Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring i antalet aktier och röster i AFRY

tis, 30/11/2021 - 11:30 CET
Regulatory

Antalet aktier i AFRY AB (publ) ("AFRY") uppgår per den 30 november 2021 till 113 207 940, fördelat på 4 290 336 aktier av serie A med tio röster vardera och 108 917 604 aktier av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 151 820 964.

Under november månad har konvertibler utgivna i AFRYs konvertibelprogram för 2018 konverterats till 7 047 aktier av serie B. Vidare har den minskning av aktiekapitalet genom indragning av 700 681 egna aktier av serie B som beslutades av årsstämman 2021 verkställts genom registrering hos Bolagsverket. Till följd av dessa åtgärder har antalet aktier av serie B i AFRY minskat och uppgår till 108 917 604.

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 november 2021 kl. 11:30.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Related files