AFRY press release generic image

Förändring i antalet aktier och röster i AFRY

tors, 03/31/2022 - 13:00
Regulatory

Antalet aktier i AFRY AB (publ) ("AFRY") uppgår per den 31 mars 2022 till 113 251 741, fördelat på 4 290 336 aktier av serie A med tio röster vardera och 108 961 405 aktier av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 151 864 765.

Under mars månad har konvertibler utgivna i AFRYs konvertibelprogram för 2018 konverterats till 4 531 aktier av serie B. Till följd av denna åtgärd uppgår antalet aktier av serie B i AFRY till 108 961 405.

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 mars 2022 kl. 13:00.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files