Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändringar i koncernledningen

ons, 11/09/2019 - 09:00 CEST

Roland Lorenz efterträder Martin à Porta som EVP och Divisionschef för ÅF Pöyry Management Consulting.

”Jag är mycket glad över att få hälsa Roland Lorenz välkommen till ÅF Pöyrys koncernledning. Roland kommer att fortsätta att driva den starka kulturen av ledarskap och entreprenörsanda i takt med att vi fortsätter att skapa tillväxt och leverera värde för våra kunder” säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef ÅF Pöyry.

Roland Lorenz har arbetat i Pöyry i 20 år och bidrar med stor kunskap och erfarenhet inom området Management Consulting. I sin senaste roll som ansvarig för Energy Management Consulting för de centrala, södra och norra delarna av Europa har Roland starkt bidragit till att stötta kunderna i deras omställningar inom energi och bio-ekonomi.

”Jag är hedrad över att få möjligheten att få leda det här framstående teamet av experter, och ser mycket fram mot att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande. Det är ett privilegium att ha möjligheten att erbjuda unika rådgivningstjänster som kan omvandla hela branscher och skapa hållbara lösningar för kunder och samhällen” säger Roland Lorenz, EVP och Divisionschef för ÅF Pöyry Management Consulting.

”Jag vill tacka Martin à Porta för ett givande samarbete. Under Martins ledning har Pöyry utvecklats mycket positivt och Martin har även haft en nyckelroll i det framgångsrika samgåendet och bildandet av ÅF Pöyry” säger Jonas Gustavsson.

Roland Lorenz kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 oktober 2019 och Martin à Porta kommer att stötta i arbetet under övergångsfasen.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef

070-292 68 26

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files