Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Framgång är alltid roligare tillsammans!

tis, 26/01/2016 - 09:15 CET

Marcus Fasth, sektionschef på ÅF och team ledare för ett racingteam, kom precis tillbaka från ett 24 timmars race i Dubai. Låt oss höra vad han har att berätta från racet!

Marcus, du jobbar som sektionschef här på ÅF men vid sidan om yrket satsar du även på racing. Du var nyligen i Dubai med ditt team och tävlade i 24 timmars race. Berätta lite om din roll i teamet.

Jag är med från först dagen vi bestämmer oss för att köra en tävling. Fas 1 inkluderar planering av genomförandet, anmälning till start och definiera budget. Sedan bemanna med personal med rätt kompetens och attityd och nominera lämpliga förare. När vi sedan går in i fas 2 kommer mer specifika detaljer som tävlingsbilens tekniska specifikation, utrustning för teamet med allt från verktyg till vilosängar. I fas 3 går vi in mer på hur vi genomför tävlingen, förarnas förberedelser, konditionsträning, kickoff-aktiviteter med personalen. Allt för att vara så väl förberedda som möjligt och bygga rätt lagkänsla tillsammans.


Berätta om racet – hur fungerar det när man tävlar i 24 timmar och hur gick det för er?

Racet är en stor laginsats och speciellt när man kör en tävling under 24 timmar. Varje förare får köra max 2 timmar i bilen och vid depåstopp byter vi förare, tankar, byter däck och service på bilen. Tävlingen pågår ju hela tiden så alla i teamet har stor på verkan på resultatet, ju mindre tid vi står still för service desto bättre är det. Årets upplaga av Dubai 24-timmars hade det största startfältet i loppets 11-åriga historia med 100 bilar på startlinjen. Racet har växt genom åren och eftersom vårt teams bil är av 2010-års specifikation hade vi prestanda för en placering runt 50:e plats. Med ett strukturerat teamarbete jobbade vi oss upp till en 20:e plats vilket var en fantastisk succé.


Vad är den största utmaningen med ett så långt race?

Att hålla koncentrationen uppe när tröttheten kommer krypande. De gäller att alla hela tiden jobbar för varandra och min roll som ledare är att se till att det inte finns saker som påverkar vår prestation negativt.


Hur har du och teamet förberett er innan?

Jag har konstant dialog med förare och mekaniker från tidig morgon tills racet är slut. För att orka med i över 30 timmar måste jag hålla en hög konditionsnivå så jag tränar ca 4-5 dagar i veckan. Förarna har individuella träningsprogram och börjar vätskeladda flera dagar innan racet då det blir mellan 60-70 grader varmt i bilen under ett körpass.


Vad drar du för lärdomar från racingen som du använder i din chefsroll på ÅF? Och vice versa?

Det absolut viktigaste är vad man kan åstadkomma om alla drar åt samma håll och hur viktigt det är att alla känner delaktighet och engagemang. I racingen har jag lärt mig vikten av rätt och tydlig information och så alla förstår vad som skall göras. Man behöver också vara noga med tajming, att ge information vid rätt tillfälle för att den ska uppfattas på rätt sätt.


Berätta om dina tankar om team – vad anser du definierar ett väl fungerande team?

När alla i teamet arbetar för varandra och respekterar varandras personligheter. Inget team kommer någonsin vara fritt från konflikter men när ett team kan hantera konflikter tillsammans och gå från negativ energi till positiv energi då vet man att man har ett bra team.


Hur arbetar du med teamet när det inte går som planerat? Hur hanterar ni motgångar? Och hanterar du det på samma sätt inom racing som på jobbet?

När vi är ute på tävling löser vi eventuella konflikter direkt annars kommer det påverka vårt omedelbara samarbete och resultat, så då kan jag ibland vara väldigt direkt med vad jag vill se för förändring. På jobbet försöker jag ta det lite lugnare och analysera lite mer så man inte fattar ett felaktigt beslut av bara farten.


Vad är nästa steg?

För säsongen 2016 kommer det team PFI Racing jag tillhör köra Endurance-tävlingar i Europa och mitt fokus i Sverige kommer vara att hjälpa PFI Racings yngre landslagsförare Henric Skoog att ta steget som Clio Cup mästare i Sverige och Juniormästare i Europa till en högre tävlingsklass såsom Porsche Carrera Cup eller STCC.


Har du något du vill tillägga?

Framgång är alltid roligare tillsammans!

Related images