Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Information från Valberedningen i ÅF AB

tis, 14/02/2012 - 14:00 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef              070-657 20 26

ÅF AB meddelar idag att Valberedningen beslutat föreslå årsstämman 2012 omval av
Ulf Dinkelspiel som styrelseordförande och omval av Eva-Lotta Kraft, Anders
Narvinger, Björn O. Nilsson, Anders Snell och Lena Treschow Torell som
styrelseledamöter. Valberedningen föreslår också val av Joakim Rubin och
Kristina Schauman som nya styrelseledamöter. Helena Skåntorp och Patrik Enblad
har avböjt omval.

Joakim Rubin är Senior Partner på det finska riskkapitalbolaget CapMan och har
tidigare bland annat varit ansvarig för Corporate Finance och Debt Capital
Markets på Handelsbanken. Han är styrelseledamot i Intrum Justitia AB, Proffice
AB och BB Tools.

Kristina Schauman har tidigare varit ekonomi och finansdirektör för bland annat
OMX, Carnegie och Apoteket AB, finanschef på Investor AB samt styrelseledamot i
bland annat Vasakronan AB och Apotekets pensionsstiftelse. Hon är
styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Apoteket AB och ledamot i
Rädda Barnens Advisory Board i Sverige.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files