Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Information om aktiesplit i ÅF

fre, 21/05/2010 - 14:22 CEST
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef   070-657 20 26


Vid ÅFs årsstämma 2010-05-05 godkändes styrelsens förslag gällande uppdelning av
aktier (s.k. split), enligt villkoren 2:1, så att varje nuvarande ÅF-aktie delas
upp i två aktier av samma aktieslag.

ÅFs styrelse har idag tagit beslut om att avstämningsdag för aktiespliten blir
onsdagen den 2 juni.
Sista dag för handel med aktien före split är fredagen den 28 maj och första
dagen för handel efter uppdelningen är måndagen den 31 maj.

Aktieägare behöver inte göra någon anmälan eller vidta annan åtgärd med
anledning av aktieuppdelningen.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files