Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Information om anslutning i ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

tors, 06/10/2011 - 11:26 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


Vid årsstämman i ÅF AB den 2 maj 2011 fattades beslut om ett
prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 100 nyckelpersoner
inklusive VD.

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön
för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders
period från det att programmet införts.

Vid anmälningsperiodens slut hade 95 ledande befattningshavare anmält intresse
för köp av cirka 30 000 aktier för hela 2011 års program.

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer 155 000
aktier att överföras vederlagsfritt, under 2014 samt 2015, till deltagarna -
vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,5
procent.

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs hemsida:
www.afconsult.com

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files