AFRY press release generic image

Information om anslutning till ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

tors, 09/02/2010 - 09:46
Regulatory

För mer information:

Jonas Ågrup, Ekonomichef                   070-333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef              070-657 20 26


Vid årsstämman i ÅF AB den 5 maj 2010 fattades beslut om ett
prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 100 nyckelpersoner
inklusive VD.

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön
för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders
period från det att programmet införts. Vid anmälningsperiodens slut hade 98
ledande befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 36 000 aktier för
hela 2010 års program.

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka
247 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2013 samt 2014, till
deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie
motsvarade 0,6 procent.

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs hemsida:
www.afconsult.com.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files