Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Information om anslutning till ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

tis, 23/09/2008 - 10:24 CEST

För mer information:

Jonas Ågrup, Ekonomichef 070-568 32 27
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


Vid årsstämman i ÅF AB den 23 april 2008 fattades beslut om ett nytt prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 150 nyckelpersoner inklusive VD.

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders period från det att programmet införts. Vid anmälningsperiodens slut hade 100 ledande befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 20 600 aktier för hela 2008 års program.

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka 87 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2011 samt 2012, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,5 procent.

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs hemsida: www.afconsult.com.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.