Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Jonas Gustavsson tillträder som ny VD för ÅF den 1 april 2017

tors, 16/03/2017 - 19:01 CET
Regulatory

Som tidigare meddelats i januari, utsåg ÅFs styrelse Jonas Gustavsson till ny VD och koncernchef för ÅF. Datum för tillträde har nu fastställts till 1 april 2017.

Jonas Gustavsson efterträder Jonas Wiström som efter 15 år som VD och koncernchef har begärt att få lämna sin position.

Jonas Gustavsson kommer närmast från Sandvik Machining Solutions där han har varit chef sedan 2013 och har dessförinnan haft ledande positioner på Sandvik sedan 2008.

”Den samlade kompetensen och innovationskraften på ÅF är imponerande och tillsammans ska vi ta nästa steg i företagets utveckling för att stärka våra kunders konkurrenskraft ytterligare. Vi har en stabil plattform för tillväxt att utgå från och nu fortsätter resan mot målet, säger Jonas Gustavsson, tillträdande VD och koncernchef.

Jonas Wiström står till Bolagets förfogande som rådgivare året ut.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 19.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Related images

Related files