Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kammarkollegiet väljer ÅF för uppdragskonsulttjänster inom IT-området

fre, 27/08/2010 - 15:13 CEST
Regulatory

För mer information:

Johan Olsson, Divisionschef       070-249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26Kammarkollegiet väljer ÅF i tilldelningen av ramavtal avseende statliga
myndigheter. Avtalet omfattar uppdragskonsulttjänster inom IT-området och gäller
i två år med option på förlängning i ytterligare två år.

- Eftersom Kammarkollegiet förhandlar åt i princip samtliga myndigheter är det
här ett viktigt avtal som bidrar till att vi kan växa ytterligare inom den
publika sektorn, säger Johan Olsson, divisionschef Infrastruktur.

ÅF vann avtalet främst tack vare sin erfarenhet av helhetsleveranser som
inbegriper alla områdena i upphandlingen. Avtalet väntas ligga till grund för
uppdrag för de sju utvalda konsultföretagen värda totalt närmare 400 miljoner
kronor per år.

Uppdragskonsulttjänster innebär att ÅF tar huvudansvar för resultatet för ett
visst specificerat uppdrag. ÅF kan då dra nytta av hela sin storlek och bredd.
Avtalet täcker områdena användbarhet, ledning och styrning,
verksamhetsutveckling och strategi, systemutveckling och systemförvaltning,
informationssäkerhet, infrastruktur, och GIS.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files