Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kavitation och dynamik – huvudämnen under den sjätte IAHR-konferensen

tors, 05/11/2015 - 15:36 CET

ÅF deltog och föreläste på den 6:e IAHR konferensen för arbetsgruppen "Problem med kavitation och dynamik".

ÅFs enhet för vattenkraft i Schweiz har medverkat i den 6:e IAHR-konferensen för arbetsgruppen "Problem med kavitation och dynamik", som anordnades av IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research) i Slovenien i september 2015. IAHR, som grundades 1935, är en global fristående organisation av ingenjörer och vattenspecialister som arbetar inom områden som kan relateras till vatten- och miljövetenskap samt deras praktiska tillämpning.

Studieteman inkluderade:

  • Analys av pumpar, turbiner och pumpturbiner
  • Numeriska och experimentella undersökningar av kaviterande flöden
  • Hydrauliska oscillationer och flödesinducerade vibrationer
  • Hydrauliska transienter och styrsystem
  • Incidenter i hydrauliska system och felsökning
  • Samspel mellan flöde och struktur

ÅF presenterade ett föredrag med titeln “Influence of the surge tank water inertia on pumped storage power plant transients in case of pump emergency shutdown” som beskrev de utmaningar man ställts inför, och de värdefulla erfarenheter som erhållits, under uppdraget med att bygga Avce pumpkraftverk (PSPP) när det gäller hydrauliska transientberäkningar samt validering av modellresultaten med hjälp av mätningar.

Dessa erfarenheter har ökat våra kunskaper när det gäller att skapa modeller av alla typer av pumpkraftverk och kommer att vara en viktig tillgång vid framtida konsultuppdrag inom detta område.

För mer information, kontakta Jorge Arpe.

Related images