AFRY press release generic image

Kerava Energia väljer Balance+

fre, 07/10/2015 - 10:43

ÅFs kontor i finska Tammerfors har tecknat ett nytt Balance+ kontrakt med Kerava Energia.

ÅFs kontor i finska Tammerfors har tecknat ett nytt Balance+ kontrakt med Kerava Energia.

Kerava Energia driver ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med en BFB-panna (bubblande fluidbäddpanna). Kraftvärmeverket har en värmekapacitet på 73 MW, genererar 21 MW el, avger 10 MW processvärme och 42 MW fjärrvärme.

Genom Balance+ förbättras pannans befintliga traditionella huvudreglage vilket ger högre värmeeffekt, mer kapacitet i pannan, lägre minsta belastning, minskat behov av reservkraft, ökad motståndskraft mot störningar och längre livstid för pannan.

– Tack vare Balance+ räknar vi med att kunna öka verkets effekt och optimera pannans kapacitet, förklarar kraftvärmeverkets chef Sami Kotimäki vid Kerava Energia.

Projektet inleddes med en bedömning av styrfunktionerna i mitten av 2014 som visade att det fanns en god förbättringspotential. Grundläggande ritningar för tekniska justeringar och tillämpningar påbörjas genast medan genomförandet är planerat till hösten 2015.

För mer information, kontakta Antti Toivonen.

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images