Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommentar med anledning av handelsstopp i ÅF-aktien

fre, 10/09/2010 - 14:19 CEST
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD och Koncernchef 070-608 12 20

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26Med anledning av utfärdat handelsstopp i ÅFs- och Prevas-aktier på Nasdaq OMX
vill ÅF delge följande information:

- ÅF har övervägt ett bud på Prevas AB, men förutsättningar för ett sådant
saknas.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files