Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kompetensbehov i teknikbranschen framgångsrik väg in på arbetsmarknaden för utlandsfödda ingenjörer

tors, 07/03/2019 - 08:00 CET

Sverige behöver fler ingenjörer, under de senaste åren har ÅF jobbat aktivt med att rekrytera nyanlända och utrikesfödda ingenjörer – via vanliga rekryteringsvägar men också via egna satsningen ”New Immigrated Engineers”.
Sedan 2016 har 150 personer börjat på ÅF inom ramen för initiativet.

ÅF arbetar sen tre år tillbaka aktivt med att coacha utrikesfödda och matcha deras kompetens med ÅFs efterfrågan. ÅFs satsning ”New Immigrated Engineers” har på tre år lyckats attrahera 150 nya medarbetare, varav nästan hälften kvinnor.  

Enbart under 2018 rekryterade ÅF 53 nyanlända ingenjörer. Av dem var 16 kvinnor, vilket motsvarar 30% och är i nivå med ÅFs mål om andel kvinnliga medarbetare. 

- ÅF och branschen ser en fortsatt hög efterfrågan av ingenjörer och vi behöver tillvarata all kompetens som finns för att möta de framtida behoven och de samhällsutmaningar vi står inför. Förändringstakten är hög och vår strategiska satsning på nyanlända- och utrikesfödda ingenjörer är avgörande för att fortsätta vara ledande inom hållbara lösningar.
Jonas Gustavsson, Koncernchef och VD.

 

Till en början var det främst nyanlända ingenjörer som antogs till programmet. Idag rekryteras även utrikesfödda som tidigare haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, gäststuderande och personer som rekryteras direkt från andra länder. Utöver kompetensbehovet är utvecklingen av ÅF som företag och att spegla behovet hos ÅFs kunder en viktig del av projektet. 

 2016 började Amir Nazari som Diversity Coach för att attrahera och rekrytera fler ingenjörer, under hans ledning tog rekryteringen av nyanlända och utrikesfödda fart. Våren 2018 anslöt Sofia Klingberg som ÅFs andra Diversity Coach, baserad i västra och södra Sverige, tillsammans ska de utveckla och skala upp rekryteringsarbetet.

Om ÅF Pöyry
ÅF Pöyry is a leading company within engineering, design and advisory services. We create sustainable solutions for the next generation through talented people and technology. We are more than 16,000 devoted experts within the fields of infrastructure, industry and energy operating across the globe to bring value to our customers and the society.

Making Future.

För mer information, kontakta:
Elin Edelström
Press and PR manager
ÅF
070-287 20 55 / 010-505 14 05
elin.edelstrom@afconsult.com
 

Related images

Related files