Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kontrakt på pumpkraftverk i Österrike

fre, 03/07/2015 - 11:15 CEST

ÅF har tecknat kontrakt på flera miljoner euro med Pumpspeicherkraftwerk Koralm GmbH om tekniska tjänster till det pumpade vattenkraftverket i Koralm, Österrike.

ÅF har tecknat kontrakt på flera miljoner euro med Pumpspeicherkraftwerk Koralm GmbH om tekniska tjänster till det pumpade vattenkraftverket i Koralm, Österrike.

Pumpkraftverket har en kapacitet på omkring 940 MW. Projektet gäller i huvudsak övre och undre reservoarer, tilloppstunnel, tillopstub, utflödeskanal, svallgalleri, underjordisk kraftstation med arbetstunnel, tunnelsystem, kraftöverföringskablar och transformatorstation.

Uppdraget inleds med en projektöversyn och genomförbarhetsstudie. Därefter utarbetas upphandlingsunderlag, ritningar och planer för vilka tjänster som behövs för den fortsatta tillsynen på plats.

Pumpkraftverket i Koralm blir det mest kraftfulla vattenkraftverket i Österrike när det så småningom tas i drift.

Det här är en mycket intressant order som löper över flera år framöver och avspeglar styrkan i ÅFs konsulttjänster inom pumpad vattenkraft.

För mer information, kontakta Dieter Müller.

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images