Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kroppsvärme driver mobiltelefon och MP3-spelare!

fre, 01/04/2005 - 10:20 CEST
Efter intensivt utvecklingsarbete har ÅFs tekniker lyckats få fram en prototyp till morgondagens energiförsörjning när det gäller t.ex. mobila produkter som mobiltelefoner, MP3-spelare och på sikt även bärbara datorer. Produkten bedöms som mycket eftertraktad och här därför omgärdats av en hel hemlighetsmakeri under utvecklingsfasen och genomgår nu en patentprövning. Flera stora aktörer på den mobila arenan har redan inlett diskussioner med ÅF för kommande vidareutveckling och industrialisering. ”Vi är mycket nöjda över responsen så här långt”, kommenterar den nöjda utvecklingschefen Funny Nördin.
Slutet system Konceptet bygger på beprövad värmepumpsteknik, alltså det som idag värmer många småhus, men givetvis här förfinat och miniatyriserat i mycket hög grad. Hela enheten är tänkt att bäras t.ex. i innerfickan på en kavaj. En del av kroppsvärmen tas till vara och via en värmeväxlare och kompressor framställs ånga i ett slutet system. Ångan driver därefter en miniatyriserad turbin och generator som alstrar den energi som skall driva den externa produkten, t.ex. mobiltelefonen. Energifaktorn är idag endast 1.7, men det räcker gott och väl för att driva kompressorn i systemet. Systemet är därför helt slutet och självförsörjande. Energin som utvinns kommer alltså från utstrålad kroppsvärme.
Första generationen För att komma ut snabbt på marknaden och nå en bred massa, kommer produkten i första generationen vara helt standardiserad för att kunna anslutas till existerande produkter. På så vis många av dagens mobiltelefoner mm. anslutas. På sikt är målet att helt eller delvis ersätta dagens batterier i de mobila produkterna.
Prototypen På bilden ser vi en i utvecklingsteamet med prototypen. På handleden skymtar den enhet som tar upp kroppsvärmen och i ryggsäcken är övrig apparatur placerad.

http://www.af.se/index.asp?id=1736