AFRY press release generic image

Lena Treschow Torell föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

fre, 03/24/2006 - 09:19
För mer information: Carl-Erik Nyquist, Styrelseordförande 070-230 13 33 Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Lena Treschow Torell, VD IVA 08-791 29 71

Valberedningen i AB Ångpanneföreningen (ÅF) föreslår ordinarie bolagsstämma den 27 april att välja Lena Treschow Torell som ny ordinarie styrelseledamot.
"Lena Treschow Torell kommer att förstärka styrelsen i ÅF. Hon har en bred teknisk kompetens och en synnerligen god samhällsinsikt genom sin nuvarande position och tidigare verksamhet inom EUs organisation", säger Carl-Erik Nyquist, styrelseordförande i ÅF. Lena Treschow Torell, född 1946, är VD för IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) sedan år 2001. Lena har bland annat styrelseuppdrag i Gambro AB, Micronic Laser Systems AB och Saab AB. Lena är styrelseledamot i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse sedan år 2001. Valberedningen föreslår att ÅFs styrelse ska bestå av sju ledamöter: till ledamöter föreslås omval av Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Helena Skåntorp, Magnus Grill, Ulf Dinkelspiel och Peter Sandström samt nyval av Lena Treschow Torell. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag fler än 3000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.