Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Malin Frenning förordnad till regeringens samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning

tis, 11/02/2020 - 09:00 CET

I somras lanserade Regeringen fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019-2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. AFRYs Malin Frenning är utsedd att ingå i samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning.

Samverkansprogrammen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. Regeringens vision är att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Programmen är baserade på övertygelsen att den gröna omställningen och digitaliseringen kommer att skapa nya sätt att bland annat göra affärer, producera, resa, bo och kommunicera. Denna utveckling innebär betydande möjligheter till bättre hälsa, välfärd, jämställdhet och nya arbetstillfällen.

Näringsminister Ibrahim Baylan har förordnat Malin Frenning, divisionschef Infrastructure på AFRY, att ingå i den samverkansgrupp som knyts till regeringens samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning. Gruppen, som består av experter och företrädare för bland annat näringsliv, akademi och det civila samhället, ska ha en rådgivande roll.

  • Det är hedrande att ha fått förtroendet att ingå i den här samverkansgruppen. Regeringens mål är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Näringslivet utgör en avgörande del av lösningen och därför är jag mycket glad över att få vara med och bidra till detta mål, säger Malin Frenning, divisionschef Infrastructure.

Förordnandet gäller från februari i år till augusti 2022.

Läs mer om Regeringens strategiska samverkansprogram här.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 6826
 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files