AFRY press release generic image

Medverkade i ICONE 23 konferensen

mån, 07/06/2015 - 16:26

Den 17­-21 maj 2015 hölls den 23:e internationella konferensen om kärnteknik (The 23rd International Conference on Nuclear Engineering) i Makuhari Messe, Chiba, Japan. ÅF företräddes av Henrik Hildesson och Lingfu Zeng.

Den 17­-21 maj 2015 hölls den 23:e internationella konferensen om kärnteknik (The 23rd International Conference on Nuclear Engineering) i Makuhari Messe, Chiba, Japan. ÅF företräddes av Henrik Hildesson och Lingfu Zeng.

ICONE är den största globala kärnkraftskonferensen och har varje år sedan 1991 hållits i Nordamerika, Asien eller Europa för att belysa aktuella och framtida behov inom världens kärnkraftsindustri. Årets konferens ICONE 23 lockade närmare 800 ingenjörer och forskare från hela världen till diskussioner om state-of-the-art teknik, nuvarande status och framtida behov inom världens kärnkraftindustri. Huvudtemat var i år ”Nuclear Power — Reliable Global Energy”.

Omkring 700 talare medverkade i över 140 tekniska möten. Dessutom höll ASME en rad utskottsmöten under konferensen som också erbjöd paneldiskussioner, föreläsningar, tekniska visningar, sponsorutställningar och tävlingar för studentuppsatser. Före konferensen hölls särskilda workshoppar i centrala ämnen, bl.a kärnteknikbranschens normer och standarder, seismiskt probabilistiska riskutvärderingsmetodiken (Seismic Probabilistic Risk Assessment, PRA), händelserna i Fukushima, datorberäkningsteknik i strömningsdynamik (Computational Fluid Dynamics, CFD) med mera.

Bland de viktigaste frågorna som togs upp under konferensen är nedan angivna de mest noterbara:

  • Olyckan i Fukushima
  • Kärnkraftsäkerhet och skydd
  • Exceptionella olyckshändelser
  • Långtidsdrift (Long-term operation, LTO)
  • Kärnavfallshantering och avveckling
  • Fusionsteknik
  • Nästa generations reaktorsteknik
  • Små modulära reaktorer (SMR-reaktorer)

Statliga organ, till exempel från japanska finansdepartementet, USA:s energidepartement och Europeiska kommissionen, samt stora företag som Westinghouse, Toshiba, Kansai Electric, Chinese National Nuclear Co., Korean Electric Power Co. och andra efterlyste världsomspännande åtaganden, samarbeten och ansvarstaganden för att kärnkraften ska bli “tillförlitlig, ren, kostnadseffektiv och tillgänglig”. Olyckan i Fukushima, som nu kallas för ”Den stora jordbävningskatastrofen i östra Japan”, har fram till nu kostat över 190 miljarder JPY enbart i Japan. Att vinna allmänhetens förtroende är därför en av de svåraste frågorna inom den ”globala nukleära renässansen”.

ÅF har sedan 2009 varit en av arrangörerna bakom konferensen och Lingfu Zeng höll vid årets konferens ett tal om strukturerade bedömningsmetoder av sårbarhet.

Läs mer om ICONE 23.

För mer information, kontakta Lingfu Zeng.

Related images