AFRY press release generic image

Metsä Fibre har valt AFRY som partner till att designa klordioxidavdelningen för den nya bioproduktionsanläggningen

ons, 09/30/2020 - 10:05

Metsä Fiber Oy, del av Metsä Group och AFRY har ingått ett preliminärt avtal för ingenjörstjänster, projektledningstjänster och byggtjänster för klordioxidavdelningen vid den nya bioproduktionsanläggningen i Kemi, Finland. Projektet är en fortsättning på AFRYs tidigare förprojektering av klordioxidavdelningen.

Projekteringen av klordioxidavdelningen kommer att genomföras som EPCM-projekteringsmodell, där det kanadensiska företaget ERCO ansvarar för processteknologin och leveransen av huvudprocessens utrustning. Saltfraktionen som genereras vid produktionen av klordioxid kommer att användas i bioproduktionsanläggningens slutna kemiska cykel, vilket bidrar till hög materialeffektivitet.

"ERCO: s effektiva processtekniska lösningar i kombination med AFRYs starka EPCM-expertis var ett av våra viktigaste urvalskriterier", säger projektledare Jari-Pekka Johansson från Metsä Fiber.

”AFRY har samarbetat i bioproduktionsanläggningsprojektet i Kemi sedan dess tidiga stadier och vi är glada över att kunna fortsätta samarbetet med Metsä Fiber i projekten kring de kemiska avdelningar som är viktiga för produktionen. Detta projekt är ett utmärkt exempel på EPCM-modellen i samarbete med teknikleverantören, vilket är ett mycket kostnadseffektivt och transparent sätt för projekteringsmodellen, säger Tuukka Sormunen, chef för kemikalier och bioraffinering vid AFRY.

Bioproduktionsanläggningsprojektet i Kemi fortskrider som planerat och projektets implementeringsfas inleddes i augusti 2020. Bioproduktionsanläggningen i Kemi kommer årligen att producera cirka 1,5 miljoner ton lång- och kortfibrig sulfatmassa samt många andra bioprodukter. Ett investeringsbeslut på 1,5 miljarder euro för bioproduktionsanläggningen kommer att fattas tidigast i hösten 2020. Ett av Metsä Groups strategiska mål för hållbar utveckling är att företaget år 2030 inte kommer att använda fossila bränslen i produktionen och inte producera fossila koldioxidutsläpp. Den nya bioproduktionsanläggningen i Kemi bidrar till att uppnå detta mål.

För mer information vänligen kontakta:Kalle Rasinmäki, VD AFRY Process Industries Finland och Asien
Tel. +358 40 566 4250
E-post kalle.rasinmaki@afry.com

Tuukka Sormunen, Chef för kemikalier och bioraffinering, AFRY
Tel. +358 40 502 6162
E-post: tuukka.sormunen@afry.com

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files