Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Metsä Fibre har valt AFRY som partner till en av världens modernaste sågverk och deras nya bioproduktionsanläggning i Finland

ons, 01/04/2020 - 12:00 CEST

Metsä Fibre, som är en del av Metsä Group, har tilldelat AFRY uppdraget att bistå med ett flertal ingenjörstjänster till deras nya sågverk i Rauma, Finland. AFRY har även fått i uppdrag att tillhandahålla projektledning och ingenjörstjänster för Metsä Fibres nya bioproduktionsanläggning i Kemi, Finland. Metsä Fibres investeringar är en viktig del i deras mål mot en fossilfri verksamhet och förbättrad effektivitet genom att nyttja avancerad teknik och digitala lösningar.   

Den totala investeringen uppgår till ca 2 miljader EUR och förprojekteringen startade under våren 2019.

Rauma -  största sågverksinvestering någonsin i Finland

Metsä Fibre har fattat beslut om att bygga världens modernaste sågverk i Rauma, Finland. Värdet på investeringen är ungefär 200 MEUR och den nya enheten kommer att producera cirka 750 000 kubikmeter sågade trävaror fråm tall per år. Byggnationen beräknas att påbörjas under våren 2020 och produktionen vid sågverket beräknas vara igång under tredje kvartalet 2022. Detta beroende på rådande läget kring Covid-19, som kommer att kunna påverka tidsplanen.

AFRY ansvarar för konstruktion av uppbyggnadsfas, inklusive detaljprojektering för alla discipliner. Kontraktet är en fortsättning av arbetet kring förprojekteringen där AFRY varit involverade sedan våren 2019. Det nya sågverket kommer att ligga i framkant både inom teknik och effektivitet ur ett globalt perspektiv, då ingen liknande teknik ännu inte nyttjats någonstans inom sågverksindustrin. Exempelvis kommer verktyg inom makinövervakning och artificiell intelligens lyftas in i olika delar av sågningsprocessen, vilket kommer innebära en avsevärt betydande ny utveckling.

Avsiktsförklaring gjord för Kemi bioproduktionsfabrik

Metsä Fibres planerade bioproduktionsanläggning i Kemi, Finland, kommer att producera 1,5 miljoner ton barr- och lövmassa årligen, liksom många andra bioprodukter. Utgångspunkten är att fabriken ska bli mycket miljävänlig och energi- och materialeffektiv. Den nya anläggningen kommer inte att använda några fossila bränslen alls och ha en självförsörjande energiförbrukning om 250 procent.

Metsä Fibre har tecknat en avsiktsförklaring med AFRY om ingenjörstjänster under den möjliga byggnationen av Kemi bioproduktionsanläggning. AFRYs uppdrag gällande förprojektering av anläggningen fortsätt. Metsä Group förväntar sig att vara redo att fatta ett beslut om investeringen på cirka 1,5 miljarder MEUR under hösten 2020.

AFRYs uppdrag inkluderar projektledningstjänster för hela fabriken, inkluderat alla tekniska discipliner för Balance of Plant (BOP). AFRY kommer att ansvara för samordning av övergripande digitalisering av bruket med BIM (Building Information Modeling) och PIM (Process Information Modeling), inklusive etablering av SSOT (Single-Source-of-Truth) -konceptet med digitala tvillingar som möjliggör användning av digitala verktyg för att öka prestandan i fabriken. Kontraktet är villkorat för investeringsbeslut, AFRY fortsätter arbetet med förstudien fram till slutligt investeringsbeslut.

Långsiktigt samarbete och starkt partnerskap

Metsä Fibre och AFRY har en lång historia från flera framgångsrika projekt.

”Vi har en lång historia av samarbete med AFRY i våra strategiska projekt. När vi väljer partner värderar vi säkerhet, kvalitet och pålitlighet. AFRY har visat sig uppfylla alla dessa kriterier. Nu har vi ett gemensamt mål att bygga nästa generations sågverk som är ett betydande steg framåt för hela sågverksindustrin. Dessutom har vi också ett gemensamt mål kring att skapa förutsättningar för investeringsbeslutet av bioproduktionsanläggningen i Kemi senare höst,” säger Ismo Nousiainen, VD för Metsä Fibre.

 ”Vi är stolta över att vara Metsä Fibres partner i deras strategiskt hållbara och så viktiga investeringar, inriktade på en helt fossilfri drift och hög grad av självförsörjning av el med hög effektivitet. Tillsammans kommer vi också att säkerställa att den höga digitaliseringsnivån uppnås i alla verksamheter som möjliggör digitala tvillingar och kombinerar ET-OT-IT (Engineering technology data - Operational technology data - Information technology data) som är grunden för att öka fabrikens prestanda ytterligare,” säger Nicholas Oksanen, Executive Vice President, Head of Division Process Industries.

 

För mer information vänligen kontakta:

Nicholas Oksanen, Executive Vice President, Head of Division Process Industries
Tel. +358 10 33 22294
E-post: nicholas.oksanen@afry.com

Kalle Rasinmäki, VD AFRY Process Industries Finland och Asien
Tel. +358 40 566 4250
E-post kalle.rasinmaki@afry.com

 

Om AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related images

Related files