Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Morgondagens energiförsörjning

tis, 07/04/2015 - 11:44 CEST

​Per Magnusson, divisionschef på ÅF, var värd för det sista Rundabordssamtalet i serien av tre i ÅF Framtidsspaning. Temat för diskussionen var morgondagens energiförsörjning.

Per Magnusson, divisionschef på ÅF, var värd för det sista Rundabordssamtalet i serien av tre i ÅF Framtidsspaning. Temat för diskussionen var morgondagens energiförsörjning.

Samtalet rörde sig kring frågor om elbilens framtid, hur vi skapar smartare, mer hållbara energitjänster och hur incitamenten ska se ut för att skapa beteendeförändringar mot ett mer hållbart användande av energi.

Gemensamt för de tre Rundabordssamtal som hållits under våren är studenternas funderingar kring hur tekniken kan förändra våra beteenden så att vi väljer de mer hållbara alternativen i vardagen. I de flesta fallen finns tekniken redan har de konstaterat, men hur kan tekniken driva på hållbar utveckling? Samtliga grupper har även identifierat skiftet från produkter till tjänster. Den moderna människan vill snarare ha en tjänst utförd än en produkt. Som glödlampor till exempel, vi vill ha tjänsten ljus snarare än produkten. Här har ingenjören en viktig roll att spela i att identifiera de tjänster som den hållbara människan kommer att välja i framtiden.


Detta var det tredje och sista samtalet i serien för denna gång. Vi frågade VD Jonas Wiström vilka hans intryck varit under dessa samtal och varför ÅF har valt att satsa på Rundabordssamtal.


Jonas, vad har syftet varit med samtalen?

Rundabordssamtalen har syftat till att få fler av de allra bästa kvinnorna att söka sig till ÅF och sprida budskapet om ÅF som en spännande arbetsgivare vidare i en större krets. Samtidigt kommer vi närmare de största tekniska högskolorna i Sverige.


Vad har samtalen inneburit för ÅF?

De har resulterat i fortsatta diskussioner med några av deltagarna om anställning på ÅF och vi har fått mycket positiv feedback från alla grupper. Samtalen, som behandlat aktuella teknik och samhällsfrågor, har varit både inspirerande och lärorika för mig.


ÅF framtidsspaning och rundabordssamtal var en aktivitet inom ramen för EVEN ODDS, ÅFs process för jämställdhet, med syftet att få fler kvinnor att söka sig till ÅF. Spaningen har gjorts i formen av rundabordssamtal dit kvinnliga sista-års-studenter har fått söka för att tillsammans med Jonas Wiström och ÅFs divisionschefer sia om framtiden inom sitt specifika teknikområde. Urvalsprocessen var tuff och endast 20 Ingenjörsstudenter/studenter chansen att delta. Detta var det tredje och sista i serien.

 

Fotot från vänster, övre raden: Anna Lönnborg, Sandra Thibblin, Emma Wiesner, Anna Nordling, Anna Arvidsson, Ulrika Bohlin

Från vänster, undre raden: Josefin Wiking, Jessica Wilhelmsson, Therese Fagerlind, Mikaela Andersson och Carolin Hagelberg

Related images