Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Norrlandsoperan förbättrar rumsakustiken

mån, 15/02/2016 - 09:17 CET

På Norrlandsoperan pågår ett större arbete med lokal- och teknikförbättringar. ÅFs akustiker har fått förtroendet att arbeta med rumsakustiken i konsertsalen och i operasalens orkesterdike. Entreprenör och uppdragsgivare är PEAB Umeå. ÅF är med och tar fram lösningar som förbättrar symfoniorkesterns samarbete och åhörarnas upplevelse.

På Norrlandsoperan pågår ett större arbete med lokal- och teknikförbättringar. ÅFs akustiker har fått förtroendet att arbeta med rumsakustiken i konsertsalen och i operasalens orkesterdike. Entreprenör och uppdragsgivare är PEAB Umeå. ÅF är med och tar fram lösningar som förbättrar symfoniorkesterns samarbete och åhörarnas upplevelse.

I konsertsalen ingår omarbetning av salens ytor samt nya ljudreflektorer. Åtgärderna säkerställer att musikerna hör vad de spelar samt ny utrustning med justerbara väggytor runt scenen för att finjustera salens ljudstyrka och efterklang. ÅFs mål är att ge musikerna bättre kontroll över det musikaliska uttrycket, dessutom skall musikerna generellt få bättre arbetsmiljö efter förbättringarna.

- Det här är ett spännande och prestigefullt uppdrag för ÅFs akustiker. Våra akustiska lösningar fokuserar på upplevelsen av symfoniorkestern och orkesterns möjligheter att samarbeta musikaliskt, säger Johan de Sousa Mestre, akustiker på ÅF, som ansvarar för förbättringarna.

Norrlands Operan i Umeå har sedan 1974 utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med bred verksamhet. På operan produceras årligen två till fyra operauppsättningar och man samarbetar dessutom med andra större operahus i Sverige och internationellt. 

Vill du veta mer? Kontakta Johan de Suosa Mestre.

Related images