Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ny ledamot i ÅFs Valberedning

ons, 26/01/2011 - 11:43 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26
Till följd av CapMan Public Market Funds ("CapMan") förvärv av cirka 5,7 procent
av kapitalet i ÅF AB i december 2010 har sammansättningen av ÅFs valberedning
förändrats. Ny ledamot blir Conny Karlsson, utsedd av CapMan.

Till valberedning i ÅF AB är därmed följande personer utsedda i enlighet med
beslut vid ordinarie årsstämma 2010:

- Staffan Westlin, styrelsemedlem Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
(tillika ordförande i valberedningen)

- Ulf Dinkelspiel, ordförande ÅF AB

- Åsa Nisell, Swedbank Robur

- Peter Rudman, Nordea Fonder

- Conny Karlsson, styrelseledamot CapMan Oy.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag fler än 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.


Related files