Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ny struktur för ÅFs Massa & Pappers division

mån, 26/04/2004 - 10:32 CEST
För mer information: Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

I syfte att avsevärt förstärka ÅFs konkurrenskraft inom skogsindustrin har en ny internationell organisation bildats. Koncernchef Jonas Wiström går in som t.f. divisionschef fram till det att en ny divisionschef utsetts vilket beräknas ske efter sommaren.
Verksamheten (med totalt cirka 700 medarbetare) som bedrivs i Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Tyskland, Tjeckien och Sydafrika, delas med detta in i två landsöverskridande affärsområden "Consulting" och "Engineering". ÅFs kompetens kring projektering, automation och underhåll kommer att samlas inom affärsområdet "Engineering", medan ÅFs kunskap avseende process- och strategifrågor för skogsindustrin samlas inom affärsområdet "Consulting".
Chef för affärsområdet Engineering blir Timo Juvonen och chef för affärsområdet Consulting blir Jan-Erik Eriksson. Därtill utnämns Teppo Koski till Marknadschef och Magnus Titus till chef för affärsutveckling.
Syftet med den nya strukturen är att bli en starkare partner i samband med större internationella projekt, utan att förlora den unika närheten till kunden som ÅFs mycket spridda kontorsnät utgör.
I och med att divisionschef Mats Junghem har lämnat ÅF har Jonas Wiström tagit rollen som t.f. divisionschef. En ny ordinarie divisionschef beräknas tillträda efter sommaren.
"Jag är nöjd med den nya strukturen som gör oss till en mycket stark partner i stora delar av världen. Den nya strukturen kommer att jobba under ett varumärke, gemensamma verktyg och processer, och med bibehållen lokal slagkraft", säger ÅFs koncernchef Jonas Wiström i en kommentar.