Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ny undersökning: Unga väljer bort storstäder och ser överbefolkning som en av de största utmaningarna i framtidens städer

tis, 26/11/2019 - 09:00 CET

Globala trender och utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar påverkar i hög grad hur vi kommer att leva och bo i framtiden. Men hur ser egentligen dagens unga på framtidens städer? Enligt en ny undersökning vill bara 12 procent av dagens unga bo i storstäder med mer än en miljon invånare.

För att kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att bygga städer som dagens unga kommer att trivas i behöver vi veta vad unga vill ha. Därför har vi genomfört en opinionsundersökning bland unga i åldern 18-35 i sex europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz.

Att hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – är viktigt för dagens unga är tydligt. Mer än 60 procent av respondenterna svarade att hållbarhet är en viktig faktor när de bestämmer var de vill bo.

- Det är klart och tydligt att unga bryr sig om hållbarhet i alla former – det är en avgörande framtidsfråga när vi utvecklar städer och vi kan lära mycket av att lyssna på den yngre generationen när vi designar för framtiden, säger Helena Paulsson, Head of Urban Development på AFRY.

Efter vänner och familj, och jobbmöjligheter, är tillgång till naturen den tredje viktigaste aspekten när unga väljer var de vill bo. Samtidigt tycker en fjärdedel att det inte finns tillräckligt med grönområden i sin stad.

- Det vill vi åtgärda! Grönska är otroligt viktigt för våra städer och vi måste fortsätta att planera för och bygga in det i städer. Grönområden är inte bara viktiga för vårt välbefinnande utan fyller också andra viktiga funktioner som biologisk mångfald, temperaturreglering, resiliens och även som ett verktyg för skyfallshantering, säger Helena Paulsson.

Utöver det visar undersökningen att bara drygt en av tio vill bo i städer med fler än en miljon invånare. I undersökningen tillfrågades respondenterna även om vilka de största utmaningarna för framtidens städer är – överbefolkning och avfallshantering är de som sticker ut allra mest.

- Det är tydligt att unga i de här länderna inte vill bo i megastäder. Att överbefolkning ses som ett hot i dessa länder, som har en relativt liten befolkning, skulle kunna tolkas som att det finns ett behov av en mer hållbar stadsplanering i miljonstäder och ännu större städer, säger Helena Paulsson.

I undersökningen tillfrågades även de unga om vad som kännetecknar en hållbar stad. Tillgång till naturen och en kollektivtrafik som drivs av förnybar energi var de aspekter som flest valde. Därefter kom effektiv återvinning och överkomliga/tillgängliga bostäder.

- Det är i grunden ganska basala saker, som har en inverkan på folks vardag. Att staden är smart kommer först på femte plats, sannolikt på grund av att de helt enkelt tar den uppkopplade staden för givet, säger Helena Paulsson.

Genom att fokusera på och alltid utgå ifrån människorna i staden, deras behov och välmående, utvecklar vi attraktiva, hållbara och smarta städer för kommande generationer. Med vår samlade kompetens inom stadsutveckling, energi – och vatten, industri, digitala lösningar, framtida mobilitet och mycket mer – skapar vi kombinerade lösningar som spänner över flera fält vilket är nyckeln i utvecklingen av framtidens städer.

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 10-29 september i år. Totalt deltog 5624 personer i undersökningen, omkring 1000 personer per land. Bifogat finns rapporten med undersökningens resultat.

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

Andrea Herlitz, Pressansvarig
070-426 10 97

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files