Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ny valberedning för ÅF utsedd

fre, 17/10/2014 - 09:14 CEST
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, EVP Sälj- och marknadschef                  +46 70 657 20 26

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antogs vid
årsstämman 2014, utsetts till valberedning för ÅF.

  * Staffan Westlin, (valberedningens ordförande) utsedd av Ångpanneföreningens
    Forskningsstiftelse.
  * Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur
  * Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Asset Management
  * Anders Narvinger, styrelseordförande
  * Henrik Schmidt, utsedd av Montanaro Asset Management
  * Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management
  * Karl Åberg, utsedd av CapMan

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 7000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files