Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ny valberedning för ÅF utsedd

ons, 02/10/2013 - 10:57 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antogs vid
årsstämman 2013, utsetts till valberedning för ÅF.

  * Staffan Westlin, (valberedningens ordförande) utsedd av Ångpanneföreningens
    Forskningsstiftelse.

  * Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring.

  * Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur

  * Ulf Dinkelspiel, i egenskap av styrelseordförande i ÅF AB

  * Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder

  * Karl Åberg, utsedd av CapMan


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 7000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files