Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Nyamko Sabuni utsedd till Årets Mångfaldschef

ons, 20/03/2019 - 14:00 CET

Svenska affärsmagasinet Chef utsåg Nyamko Sabuni, ÅFs Hållbarhetschef, som vinnare av priset Årets Mångfaldschef vid deras årliga gala.

Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap har arbetat målmedvetet och strategiskt med företagets värderingar för att främja mångfald i bred mening.

”Det är genom alla våra chefer, som ser den verkliga potentialen i att rekrytera kompetensbaserat, som vi gör verklig skillnad. Jag är otroligt stolt över allt jobb ÅF Pöyry har gjort och gör för att rekrytera bredare. Att bli utnämnd till Årets Mångfaldschef är en gemensam vinst för alla som jobbar med dessa viktiga frågor i vardagen”.
Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef ÅF.

Under åren 2014 – 2018 har ÅF ökat andelen kvinnliga medarbetare från 22% till 26%.Målet är att år 2020 ha 30% kvinnliga medarbetare.

I sin motivering lyfte Chef särskilt fram:
”I en tid där det behövs förebilder som visar mod, har denna ledare inte bara integrerat mångfaldsarbetet i ÅF:s tillväxtstrategi, utan också tagit ett antal kraftfulla grepp så som ’Ladies Month’ – en månad då enbart ingenjörer som är kvinnor anställs, för att bryta normer.” 

Sverige behöver fler ingenjörer, under de senaste åren har ÅF jobbat aktivt med att rekrytera nyanlända och utrikesfödda ingenjörer – via vanliga rekryteringsvägar men också via egna satsningen ”New Immigrated Engineers”. Sedan 2016 har 150 personer börjat på ÅF inom ramen för initiativet.

2016 började Amir Nazari som Diversity Coach för att attrahera och rekrytera fler ingenjörer, under hans ledning tog rekryteringen av nyanlända och utrikesfödda fart. Våren 2018 anslöt Sofia Klingberg som ÅFs andra Diversity Coach, baserad i västra och södra Sverige, tillsammans ska de utveckla och skala upp rekryteringsarbetet.

Om "Chefgalan 2019"
Affärsmagasinet Chef delar årligen ut pris till de chefer och ledare som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året.

Om ÅF Pöyry 
ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future.
  
  
För mer information:
Elin Edelström 
Press and PR manager 
ÅF 
070-287 20 55 / 010-505 14 05 
elin.edelstrom@afconsult.com 

Related images

Related files