AFRY press release generic image

Nytt hållbarhetstest lanseras för att bekämpa okunskap

tis, 12/08/2020 - 09:00

Kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling är låg – det visar en undersökning som AFRY och Gapminder låtit göra. För att motarbeta detta släpper Gapminder nu ett kunskapstest – och AFRY har bidragit med faktagranskning och rådgivning.

Stiftelsen Gapminder har länge arbetat med att kartlägga människors okunskap om global utveckling med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nu lanseras UN Goals Test som är ett helt nytt kunskapstest bestående av 18 frågor med anknytning till de globala målen. AFRY har bidragit med faktagranskning och rådgivning kopplat till testet som en del i ett långsiktigt samarbete med Gapminder för att bekämpa okunskap.

– Kunskap är nyckeln i vårt arbete med att accelerera den hållbara omställningen av samhället. Vi behöver därför identifiera och synliggöra de luckor som finns och tillsammans med Gapminder vill vi öka medvetenheten hos fler, vilket är avgörande om vi ska uppnå målen, säger Jonas Gustavsson, vd AFRY. 

Gapminder och AFRY har låtit drygt 1 000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland svara på frågorna i kunskapstestet. Resultatet, som finns presenterat i Sustainable Development Misconception Study 2020, visar att de tillfrågade i genomsnitt har fel på 15 av 18 frågor. Samtliga frågor har tre svarsalternativ och resultatet innebär alltså att respondenterna svarade sämre än om de låtit slumpen avgöra. Detta visar att det finns en utbredd systematisk okunskap.


– Om vi ska förstå vår omvärld bättre behöver vi basera vår världsbild på fakta – och ständigt uppdatera denna världsbild i takt med att världen omkring oss förändras. Nu har vi äntligen lanserat en service som hjälper användaren med just det, och där alla nu kan testa sin kunskap om de globala målen. Det är en viktig del i vår vision att identifiera och bekämpa systematiska missuppfattningar, säger Anna Rosling Rönnlund, medgrundare Gapminder.

Om Gapminder
Gapminder är en oberoende ideell stiftelse specialiserad på att kartlägga global okunskap om global utveckling. Gapminders målsättning är att motverka systematisk okunskap genom att sprida en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. Gapminder grundades av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling, 2005.

Om kunskapstestet
UN Goals Test är utvecklat av Gapminder och består av 18 frågor, samtliga kopplade till FN:s globala mål. Testet finns tillgängligt gratis i onlineservicen The Worldview Upgrader (länk) där alla kan testa sin kunskap om vanliga missuppfattningar om vår omvärld.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av AFRY och Gapminder mellan den 20 och 27 oktober 2020. Totalt genomfördes 1 036 slumpmässiga och representativa intervjuer av allmänheten (18–79 år) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Resultatet finns presenterat i rapporten Sustainable Development Misconception Study 2020 (länk).

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files