Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Nytt kontrakt för mindre vattenkraftverk i schweiziska Cotlan

ons, 01/07/2015 - 09:03 CEST

ÅF har tecknat kontrakt som Owner’s Engineer för det nya mindre vattenkraftverket i Cotlan, Schweiz.

ÅF har tecknat kontrakt som Owner’s Engineer för det nya mindre vattenkraftverket i Cotlan, Schweiz.

Här är än i dag två stycken 80 år gamla francisturbiner med en sammanlagd effekt på 0,32 kW i drift. Det lilla vattenkraftverket stod ursprungligen för energiförsörjningen till Textilfabriken Cotlan AG vars fabriksbyggnader och arbetarbostäder tack vare ett strikt kulturskydd fortfarande står kvar.

Det blir en markant prestandaökning när det nya kraftverkets tilloppskanal ökar från tolv till 18,6 meter och kapaciteten höjs till 2,3 MW. Planen är att bygga det nya kraftverket i samma flöde som ett befintligt mindre vattenkraftverket 800 meter uppströms. Kanalen med turbinrör dras nedanför floden Linth och de historiska byggnaderna. En mikrotunnelborrmaskin ska användas för det utmanande arbetet.

ÅF har i egenskap Owner’s Engineer ansvar för upphandling, detaljritningar, tillsyn av byggnation, inklusive miljöskyddshänsyn, samt idrifttagning av anläggningen.

Related images