Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Nytt uppdrag i Myanmar

fre, 23/01/2015 - 11:00 CET

ÅF anlitas för rådgivning kring förbättrad eldistribution i Myanmar.

ÅF anlitas för rådgivning kring förbättrad eldistribution i Myanmar.

 

Ministeriet för elkraft i Myanmar har anlitat ÅF för att bistå med rådgivning kring genomförandet i samband med ett projekt för förbättrad eldistribution i Myanmar (finansierat av Asiatiska utvecklingsbanken). Det treåriga kontraktet som är värt 3,4 miljoner USD undertecknades den 18 december 2014 och omfattar fem internationella och fem lokala experter. ÅF valdes som partner på grund av konsulternas höga expertkunskap, goda referenser från tidigare rådgivning kring genomförda projekt och företagets breda erfarenhet av arbete i Myanmar.

 

Stödmottagande parter i projektet är Yangons elförsörjningsstyrelse (Yangon Electricity Supply Board) och elförsörjningsbolag (Electricity Supply Enterprise) som levererar till resten av landet.

 

I projektet för förbättrad eldistribution ingår uppdatering, ersättning, förbättring och nyinstallation av distributionsanläggningar, däribland kraftledningar, understationer, transformatorer, kontroller och automatisering med mera. Projektet genomförs i olika delar av regionerna Yangon, Mandalay, Sagaing och Magway.

 

ÅFs kontor i Spanien genomför projektet genom att erbjuda expertis inom distribution, upphandling, understationer, byggnationer och finansiering. ÅFs roll blir särskilt, men inte enbart, att stödja kunden med:

  • upphandling av utrustning som ska installeras
  • införande av verktyg för vägledning och övervakning
  • driftsättning av olika anläggningar
  • kvalitetssäkringsprocesser
  • finansiella och ekonomiska aspekter av projektet

 

Konsulterna gick in i projektet i början av 2015 och arbetet har fortskridit enligt plan.

För frågor om projektet, vänligen kontakta Miguel Hernandez.

Related images