Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Omorganisering av Ehrnrooth familjens aktieinnehav i ÅF Pöyry

tis, 03/03/2020 - 17:07 CET

Med hänvisning till dagens flaggningsmeddelande från Corbis S.A och information från Ehrnroth familjen tydliggör vi härmed att Corbis S.A. har sålt majoriteten av aktieinnehavet i ÅF Pöyry till andra investment bolag som ägs av medlemmar inom familjen.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef

070 292 6826

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files