Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Peter Karlsson hjälper till att skapa framtidens säkerhet för Volvo

ons, 12/11/2014 - 09:46 CET

Volvos vision är att ingen ska förolyckas eller skadas svårt i en ny Volvo år 2020. Peter Karlsson har jobbat på ÅF sedan 2008 och de senaste två åren arbetat som konsult i Volvos projekt Non-Hit Car and Truck, NHCT.

Volvos vision är att ingen ska förolyckas eller skadas svårt i en ny Volvo år 2020. Peter Karlsson har jobbat på ÅF sedan 2008 och de senaste två åren arbetat i Volvos projekt Non-Hit Car and Truck, NHCT.

Vilken roll har du haft i NHCT-projektet?

Under projektets gång har min roll varierat, men det har hela tiden handlat om att stötta utvecklingen av sensor fusion. De större områdena har innefattat:

      
  • Ansvar för att teamets kodleveranser integreras med sensorer i bilarnas utvecklingsplattform.
  •  
  • Ansvar för att få parallell mjukvaruutveckling och spårbarhet av ändringar att fungera i teamet.
  •  
  • Utveckling av pc/androidmjukvara för visualisering av trafikscenarier givet sensordata eller      fusionsresultat.

Vad har gjort det här projektet intressant och vilka utmaningar har ni stött på?

Det som har utmärkt det här projektet är den lyckade sammansättningen av duktiga människor från olika aktörer i regionen, alla med sina kompetenser och drivkrafter, och hur det resulterat i tydliga resultat som alla kan och fortsatt kommer att kunna dra nytta av i form av kunskap, relationer och faktiska tekniska resultat. Utmaningen för min egen del har varit delvis teknisk; att få ett komplext system att fungera i verkligheten, och delvis att kräva en lagom nivå av struktur och process i ett team av väldigt kreativa människor.

Vad är det som gör att du trivs på ÅF?

Jag märker tydligt att ÅF har fått stort förtroende inom den bransch jag är verksam i, vilket gör att möjligheten till spännande uppdrag är stor. I många projekt sitter ÅF på tekniska nyckelroller.

Vad är viktigt för dig när du väljer arbetsgivare?

Det som betyder mycket frö mig är att arbetsgivaren har möjlighet att nå framgång genom att ta hänsyn till sina anställdas individuella behov och färdigheter.

Related images