Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Positivt utfall i skiljeförfarandet som påkallats av Danir AB

fre, 24/05/2019 - 09:05 CEST

Idag har dom meddelats i skiljeförfarandet som påkallats av Danir AB gällande ytterligare köpeskilling i förbindelse med ÅF Pöyrys förvärv av Epsilon Holding AB 2012.

Skiljenämnden dömde till ÅF Pöyrys fördel och ogillar stora delar av Danirs yrkanden. Domen är i linje med ÅF Pöyrys förväntan och redan gjorda avsättningar, vilket därmed innebär en begränsad positiv effekt på resultatet.  

“Skiljenämnden har nu kommit med ett tydligt avgörande och vi kan nu lägga den här processen och kravet om nästan en miljard kronor bakom oss. Vi har från start gjort bedömningen att Danir saknar grund för ytterligare köpeskilling, vilket skiljenämnden nu bekräftar”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef ÅF Pöyry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
+70 292 6826

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files