AFRY press release generic image

Projekt för förbättring av elförsörjningen i Tadzjikistan

mån, 10/12/2015 - 16:05

ÅF har anlitats av Barki Tojik, det vertikalt integrerade statsägda elbolaget i Tadzjikistan, som implementationskonsult.

ÅF har anlitats av Barki Tojik, det vertikalt integrerade statsägda elbolaget i Tadzjikistan, som implementationskonsult.

ÅF i Spanien kommer att hjälpa till med ledning, projektdesign och tillhandahållande av entreprenörer samt övervakning och driftsättning av mätnings- och överföringsprojekt.

ÅF ansvarar för

 • projektledning och administration
 • stöd under anbudsprocessen (att anbudsspecifikationer, teknisk utvärdering och rapportering överensstämmer med föreskrifter från Asiatiska utvecklingsbanken [ADB] och Tadzjikistans regering)
 • att säkerställa effektiv design- och ingenjörsinput
 • stöd för att säkerställa att ADB:s programförklaring om skyddsåtgärder 2009 följs
 • avtalshantering
 • finansiell förvaltning
 • kvalitetskontroll av material, utrustning, system, mjukvara och kommunikation
 • effektiv ledning av arbeten och installationer, tester, driftsättning, överlämning och garantier
 • kapacitetsförbättringar för projektledningsenheten
 • att upprätta och skicka ut en tillämpningspraxis för driften av grossistmätarsystemet samt inhämta lämpligt godkännande av den.
 • Det finns två projekt inom ramen för de arbeten som Barki Tojik behöver utföra:

  (i)Installation av ca 1 100 grossistmätare och avräkningssystem inklusive ca 1 100 strömtransformatorer och 700 spänningstransformatorer.

  (ii)Uppförande av ca 95 km nya 220 kV-enkrets-enledare som förbinder transformatorunderstationen i Rudaki med den i Ayni, med en uppskattad kapacitet om 320 MWA.

  För närvarande pågår en omorganisation hos Barki Tojik som syftar till att bilda tre separata affärsenheter. För att underlätta uppdelningen av Barki Tojik i affärsenheter samt den senare affärsverksamheten ska ett grossistmätarsystem installeras för att mäta och registrera energiöverföring mellan produktion, överföring och distribution. Förutom grossistmätarprojektet, har Barki Tojik även för avsikt att inleda uppförandet av en ny 220 kV ledning från Ayni till Panjakent med tillhörande understationer.

  För mer information, kontakta Miguel Ángel Hernandez på ÅF, miguel.hernandez@afconsult.com

  Related images