Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Rottneros väljer ÅF Pöyrys nya digitala verktyg för effektivisering

mån, 07/10/2019 - 12:30 CEST

Papper- och massatillverkaren Rottneros väljer ÅF Pöyry som partner för att
effektivisera sina produktionsanläggningar i Rottneros och Vallvik, Sverige. ÅF Pöyrys uppdrag
är att installera deras nya digitala verktyg ÅF Pöyry Pulse.

”ÅF Pöyry Pulse” är en nyutvecklad och kraftfull mjukvara för produktionsstöd utvecklad av ÅF Pöyry. Mjukvaran bidrar till att maximera tillgängligheten i industriella processer och därigenom öka produktiviteten. Genom ett modernt och användarvänligt gränssnitt kan användaren enkelt överblicka produktionen, få kontroll på var insatser krävs eller var i produktionen det finns ledig kapacitet och därigenom arbeta mer proaktivt. Installation av ”ÅF Pöyry Pulse” innefattar bolagets verksamhet i Vallvik och Rottneros. 

Rottneros har cirka 300 anställda och verkar inom utveckling och produktion av massa. Rottneros producerar massa vid två bruk, i Vallvik tillverkas kemisk massa och i Rottneros i Värmland produceras mekanisk massa. I den tredje produktionsenheten, Rottneros Packaging, tillverkas biobaserade livsmedelsförpackningar. Koncernen har även ett vedförsörjningsbolag i Lettland.

- Vi är mycket glada över samarbetet med Rottneros och ser fram emot att bidra till att optimera Rottneros verksamhet och samtidigt skapa möjligheter inom Industry 4.0,
säger David Andersson, Sektionschef inom industriell digitalisering på ÅF Pöyry.  

- ”ÅF Pöyry Pulse” är den moderna plattform vi tror kan skapa de förutsättningar som krävs för vårt fortsatta effektiviseringsarbete och därigenom öka vår produktion på ett optimalt och hållbart sätt, säger Lennart Eberleh, CEO på Rottneros. Att vår personal har rätt förutsättningar genom modern teknik i sitt arbete är en viktig del i vår utveckling framåt.

Nyckeln i ”ÅF Pöyry Pulse” ligger i att förena människa och teknik. En annan del är fokusering kring framtida aktiviteter.

- För att få ut bästa kapacitet ur en mjukvara krävs det att det är så pass attraktivt och enkelt att användaren nyttjar det. Många liknande lösningar fokuserar på historisk data, med ”ÅF Pöyry Pulse” har vi valt att fokusera på händelser framåt för att därigenom kunna jobba mer proaktivt i produktionen, berättar David Andersson.

Den nya programvaran hjälper till att maximera tillgänglighet och få översikt på förbrukningen av råvaran i processen och därmed öka produktiviteten. ”ÅF Pöyry Pulse” innehåller funktioner för realtidsövervakning, kommunikation och koppling till underhållsverksamheten. Användaren kan enkelt övervaka produktionen genom ett modernt och användarvänligt gränssnitt, vidta åtgärder vid behov eller identifiera fri produktionskapacitet, dvs. arbeta mer proaktivt.

Genom nyckeltal som exempelvis TAK/OEE (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet resp. Overall Equipment Effectiveness) och råvaruförbrukning ger den nya mjukvaran ökad effektivitet och möjliggör hög tillgänglighet samt nyttjande av tidigare investeringar i produktions-anläggningar.

”ÅF Pöyry Pulse” planeras att driftsättas i Rottneros och Vallvik med start i januari 2020.

Mer om ÅF Pöyry Pulse, klicka här 

För mer information, välkommen att kontakta:

Mikael Fränckel
Head of Business Area Process Industry
Tel: +46 10 505 87 06
E-post: mikael.franckel@afconsult.com

David Andersson
Section Manager Industrial Digitalization, Process Industries division
Tel: +46 10 505 54 84
E-post: david.a.andersson@afconsult.com
 

Mikael Ankerfors
Head of Smart Site Global Solutions, Process Industries division
Tel: +46 10 505 29 80
E-post: mikael.ankerfors@afconsult.com

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files