Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Stöd till stor energileverantör i Nederländerna

tors, 05/02/2015 - 16:04 CET

Sedan september 2014 har ÅF i Finland gett stöd till Eneco i egenskap av Owner’s Engineer.

Sedan september 2014 har ÅF i Finland gett stöd till Eneco i egenskap av Owner’s Engineer.

Eneco utvecklar ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk som ska ligga på samma plats som det gamla kraftverket Lage Weide i Nederländerna.

Som Owner’s Engineer för Eneco fungerar ÅF i Finland som Enecos tekniska rådgivare. I ansvarsområdet ingår följande:

  • Utveckling av anläggningskonceptet för kraftvärmeverket ‑ Juha Känkänenär en framstående expert som ingår i projektet
  • Utarbetande av dokumentation till EPC-upphandling (energieffektiviseringsavtal) ‑ Peter Postpischlär en framstående expert som ingår i projektet .
  • Tekniskt stöd under EPC-upphandlingen och kontraktsförhandlingar - ÅF har ett tvärfackligt expertteam.
  • Eventuellt tekniskt stöd under projektgenomförandet och garantitiden, beroende på utgången av Enecos investeringsbeslut under 2015.

Projektet håller just nu på att förberedas för EPC-upphandlingen som beräknas lanseras i februari. Expertteamet från ÅF i Finland under ledning av projektledaren Eero Oinonen har de senaste månaderna samarbetat nära med Enecos team för att nå fram till den här viktiga milstolpen i projektet.

Eneco är en stor energileverantör i Nederländerna som distribuerar fjärrvärme till motsvarande 300 000 hushåll och företag i städer som Rotterdam, Utrecht och Haag.

För mer information om projektet, kontakta Eero Oinonen.

 

Foto: Enecos kraftverk Lage Weide i Utrecht.

Related images