AFRY press release generic image

Sveriges första helhetskoncept för autonoma transporter utvecklas i Hässleholm

fre, 05/28/2021 - 13:00

De första autonoma hubb till hubb-leveranserna på allmän väg i Sverige blir snart verklighet i Hässleholm. Här skapas förutsättningar för livsmedelstransporter mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter med autonoma, eldrivna lastbilar.

Ett konsortium bestående av AFRY, E.ON, Bergendahls Food, Autoport i samarbete med Scania, har inlett en förstudie för att utveckla en affärsmässig och hållbar lösning för framtidens logistik, som en del av ett smart stad-koncept. Förstudien är den första delen i ett projekt som ska möjliggöra autonoma transporter mellan Bergendahls Food och Autoport logistikcenter i Hässleholm. I steg två och tre kommer transporterna att utökas, först lokalt och sedan regionalt. 

De deltagande aktörerna ska undersöka allt från laddinfrastruktur med solceller till vilken mjukvaruutveckling som behövs för befintliga logistik-, fordons- och navigeringssystem – med mera. Till exempel hur eldrivna autonoma fordon kan utnyttja tiden för av- och omlastning till att ladda batterierna och samtidigt vara uppkopplade mot internetbaserade logistiksystem. Vidare kommer aktörerna att skapa ett ekonomiskt och juridiskt ramverk, som kan användas av andra aktörer i Sverige för att bidra till en sammanhållen värdekedja i transportsystemet. 

Hässleholm är en viktig knutpunkt i Öresundsregionen och i Sverige. Projektdeltagarna räknar med att ha elektrifierade, autonoma lastbilstransporter i drift inom ett till två år. I projektet ingår även att automatisera i- och urlastning. 

– Vi ser att utvecklingen mot smarta hållbara transporter går för långsamt. Genom att göra ett skarpt projekt vill vi visa att tekniken redan finns men att det krävs ett nytt mindset för att påskynda omställningen. Affärs- och miljömässiga vinster sker på alla nivåer såsom energi, effektivitet och logistik med mera, säger Magnus Sjöström, digitaliseringsexpert på AFRY. 

– Vi på Bergendahls Food vill vara med och driva utvecklingen mot smarta, hållbara transporter. Vår ambition är självklart att minska vårt klimatavtryck men vi ser också goda möjligheter till högre resursutnyttjande av våra fordon, säger Andor Döme, Transportchef på Bergendahls Food. 

– Vad som gör projektet unikt är att vi tittar på hur lastbilarna – och i förlängningen även aktörerna i området där transporterna sker – kan använda lokalt producerad energi från till exempel solceller, samt delning, balansering och lagring av energi för att skapa energieffektivitet genom hela värdekedjan. Detta för att möjliggöra en smart, hållbar helhetslösning, som framöver ska kunna etableras på fler ställen, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.  

 – Som fastighetsägare och 3PL-aktör i Hässleholm, är vi mycket stolta och glada över att kunna deltaga i ett projekt av denna dignitet. Tekniken finns redan inom räckhåll. Att sedan få vara med om att överföra denna teknik till praktiskt verklighet också, kommer inte bara vara en utveckling för oss i projektet, utan för hela samhället. Även om detta projekt startar med en kortare transportsträcka på industrigatan, ser jag autonoma fordon som en naturlig del att utvecklas och förädlas till ett hållbart komplement i transportbranschen, för all framtid, säger Joakim Åstrand, VD Hässleholm Autoport AB.

– Vi från Hässleholms kommun anser att detta är mycket viktig och strategisk satsning för att utveckla vårt näringsliv samt näringslivets framtida smarta logistik- och transportlösningar. Det är mycket positivt att Hässleholm lokalt är en del av denna spännande utveckling. Hässleholms kommun samt vårt bolag Hässleholm Miljö följer satsningen i en referensgrupp, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun. 

Följande aktörer ingår i projektet: AFRY, Autoport, AI Innovation of Sweden, Bergendahls Food, E.ON, Future by Lund, Hässleholms kommun, Hässleholm Miljö, Regionfastigheter i Region Skåne, Rymdstyrelsen, Scania, Wexoe samt Øresundsbro Konsortiet.


 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future