Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Teckningen av konvertibelprogram 2018 för nyckelpersoner slutförd

fre, 13/07/2018 - 08:15 CEST
Regulatory

Den 25 april 2018 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till nyckelpersoner i ÅF. Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till SEK 188 600 000 med en konverteringskurs om 224,60 kr per aktie.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med SEK 2 099 142,50 och antalet aktier med 839 657 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,05 procent av kapitalet och cirka 0,77 procent av rösterna.

Enligt årsstämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full konvertering åter-köpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Corporate Communication

ÅF AB (publ) 

För mer information:

Marta Tiberg, Head of Corporate Communication                            +46 73 072 70 48 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 08:15 CET.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files