Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Teckningen av konvertibelprogram 2019 för nyckelpersoner slutförd

mån, 15/07/2019 - 13:00 CEST
Regulatory

Den 15 maj 2019 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till nyckelpersoner i ÅF Pöyry. Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 171 400 000 SEK med en konverteringskurs om 232,10 SEK per aktie.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med SEK 1 845 862,50 och antalet aktier med 738 345 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,65 procent av kapitalet och cirka 0,49 procent av rösterna.

Enligt årsstämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full konvertering återköpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Dahlgren, Associate General Counsel
+46 10 50 50 446

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 15 juli 2019 kl. 13:00.

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files