Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Toppmodern utrustning sätter Pakistan i tätposition

fre, 27/03/2015 - 10:10 CET

ÅF har anlitats för genomförbarhetsstudie som omfattar toppmodern utrustning och programvara som ger Pakistan en plats i täten när det gäller teknik för smarta nät.

ÅF har anlitats för genomförbarhetsstudie som omfattar toppmodern utrustning och programvara som ger Pakistan en plats i täten när det gäller teknik för smarta nät.

ÅF har anlitats av Asian Development Bank för att göra en genomförbarhetsstudie kring lösningar inom avancerad mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure, AMI) med faktureringssystem och kundinformationssystem (Customer Information System, CIS) för pakistanska IESCO och LESCO. Den samlade projektkostnaden beräknas till 400 miljoner USD medan konsultavgifterna uppgår till 1 miljon USD och omfattar toppmodern utrustning och programvara som ger Pakistan en plats i täten när det gäller teknik för smarta nät i Central- och Sydasien.

Vad gäller faktureringssystem och kundinformationssystem ska projektet genomföras inom utvalda områden (AMI) och för samtliga eldistributionsföretag (DISCOs) . I projektet ingår analys, rekommendationer och riktlinjer för:

  • smarta mätare,
  • kommunikationsinfrastruktur (flera alternativ analyserades),
  • system för avancerad mätinfrastruktur, inklusive head-endsystem (HES),
  • datahanteringssystem (MDMS),
  • faktureringssystem med kundinformationssystem integrerat i AMI-systemen så att processen från mätare till pengar är helt automatisk och inte kräver någon manuell hantering.

Slutligen ingår tre utbildningsnivåer i projektet som ska ombesörja kunskapsöverföringen till lokala aktörer.

Bland fördelarna kan nämnas a) 5‑6 procents försäljningsökning av el, b) slopat behov av företagskrediter, c) olika förbetalningsalternativ införs, d) färre avbrott tack vare gemensam fördelning av befintlig produktionskapacitet.

För mer information, kontakta Miguel Hernandez.

Related images