AFRY press release generic image

Trafikverket godkänner AFRYs Flowity AI för mätningar av trafik

tors, 09/23/2021 - 11:00

Flowity är en av AFRY framtagen tjänst som genom att använda artificiell intelligens och ”machine learning” gör det möjligt att automatiserat mäta trafik i stadsmiljöer. Genom att använda Flowity har Trafikverket möjlighet att minska arbetsmiljöriskerna med manuella mätningar och effektivisera datahanteringen.

I Flowity använder AFRY teknik i framkant för att genomföra specialmätningar av fordonstrafik, inklusive cykel- och mopedtrafik i stadsmiljö. Tack vare användning av artificiell intelligens, AI, kan åtgärder vidtas för att minska trafiktäthet, olyckor, och planera underhåll eller tillfälliga trafikomläggningar med ett minimum av störning.

Flowity-sensorerna är små enheter som kan placeras var som helst där människor eller trafik behöver övervakas. Flowity-sensorerna är utformade så att ingen video eller bild kan extraheras från enheten. Enheten upptäcker mönster i bilden och raderar därefter bilden, därmed skyddas den personliga integriteten. Mätvärdena som enheten exporterar är datapunkter som exempelvis antalet passerande motorfordon, cyklister eller gående, i vilka hastigheter och vilken typ av fordon. Insamling av denna typ av data har tidigare krävt manuell hantering, i trafikintensiva miljöer.

När ett digitalt AI-alternativ till traditionell mätning nu möjliggörs, minskas klimatavtrycket, arbetsmiljön förbättras och insatser baserade på inhämtade data kan genomföras snabbare. Genom att godkänna AFRY och Flowity som leverantör av specialmätningar flyttar Trafikverket fram positionerna i digitaliseringen av transportsystemet och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

— Det är mycket roligt att få ett kvitto på hur långt fram vi ligger i digitaliserade trafikmätningstjänster, säger Maria Håkansson, chef Marknadsområde Samhällsutveckling på AFRY. Att vi dessutom kan ge våra medarbetare möjligheten att följa det verktyg de utvecklat hela vägen ut i transportsystemet bidrar till AFRYs attraktionskraft som arbetsgivare och det är mycket värdefullt, avslutar Maria.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Håkansson, chef Marknadsområde Samhällsutveckling, AFRY
maria.hakansson@afry.com  +46 10 505 40 69

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future