Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ubåtshallen i Malmö, där ÅF varit delaktiga, är nominerad till Årets Bygge 2017

fre, 25/11/2016 - 14:30 CET

Ubåtshallen i Malmö har bytt skepnad och Försäkringskassan har flyttat in. ÅFs konsulter har ansvarat för lösningar inom akustik, el och belysning

Ubåtshallen i Malmö har bytt skepnad och Försäkringskassan har flyttat in. ÅFs konsulter har ansvarat för lösningar inom akustik, el och belysning.

I samband med ombyggnaden har den gamla Ubåtshallen miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Det blev en styrande del i projekteringen och har bland annat påverkat de nya installationernas utformning.

En annan utmaning i projekteringsskedet var att lösa akustiken. Ubåtshallens stora huskropp bryts upp av två atrier som släpper in ljus i byggnadens inre. På de nedre våningsplanen är det öppet in mot kontorsytorna från atrierna. Därför hade ÅFs akustiker ett tätt samarbete med arkitekterna för att säkerställa en bra ljudmiljö i de öppna kontorslandskapen.

- Det har varit ett mycket spännande och lyckat uppdrag. Vi har haft täta kontakter med arkitekter, projektledare och entreprenörer, vilket har skapat mycket goda relationer för framtiden. Under projektet har vi arbetat i team med totalt sex mycket kvalificerade akustiker från ÅF, säger Zlatan Idnert, sektionschef Ljud och Vibrationer..

Elinstallationerna har designats av ÅFs elsektion i Lund med Stefan Nilsson som uppdragsledare.

- Att vi lyckades så väl trots tidspress berodde på vår goda samordning med alla parter, säger Stefan Nilsson. Eftersom det inte finns något undertak har vi också verkligen ansträngt oss för att tänka på det estetiska.

Belysningskonceptet kommer också från ÅF. I nära samarbete med den lokala elsektionen har ÅF Lightings Mia Persson utvecklat ett belysningskoncept för samtliga interiöra ytor. I det öppna kontorslandskapet är ljuset väl avbländat, och längs passager och rekreationsytor finns starkare kontraster.

För mer information kontakta
Zlatan Idnert, Regionchef, Ljud och vibrationer
+46 10 505 50 59

Related images