Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Ulf Dinkelspiel föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

tis, 06/04/2004 - 13:24 CEST
En majoritet (70 procent) av aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (ÅF) föreslår ordinarie bolagsstämma 11 maj att välja Ulf Dinkelspiel som ny ordinarie styrelseledamot. "Ulf Dinkelspiels erfarenhet och kompetens förstärker och kompletterar styrelsen i ÅF. I synnerhet blir Ulfs kunskaper mycket värdefulla i fråga om internationellt företagande och aktiemarknad", säger Carl-Erik Nyquist, styrelseordförande i ÅF.
Ulf Dinkelspiel, född 1939, är VD för Exportrådet sedan 1995. Ulf har bland annat styrelseuppdrag i E. Öhman J:or Kapitalförvaltning (ordf.), E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Nordnet AB, Springtime AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskoleföreningen och ICC Sweden (vice ordf.).
Ulf Dinkelspiel har tidigare haft ledande befattningar inom Utrikesdepartementet, både i Sverige och utomlands, däribland som Europa- och utrikeshandelsminister 1991-1994, och som ambassadör och chefsförhandlare för EG-frågor 1988-1991. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information:

Carl-Erik Nyquist, Styrelseordförande 070-230 13 33 Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26