Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Uppdelning av ÅF-aktier (split 2:1)

tors, 05/06/2014 - 12:40 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, EVP Informationschef +46 70 657 20 26

I enlighet med beslut fattat av Årsstämman 2014 kommer ÅF AB att genomföra en
uppdelning av aktier varigenom varje befintlig ÅF-aktie delas upp i två nya
aktier. Avstämningsdag är den 17 juni 2014. Det nya innehavet beräknas kunna ses
på aktieägarens VP-konto eller depå den 18 juni 2014.

De nya ISIN-koderna för handel med ÅF-aktier kommer att vara SE0005999828 för
aktier av serie A och SE0005999836 för aktier av serie B. Sista dag för handel
med aktier med den gamla ISIN-koden är 12 juni 2014. Första dag för handel med
aktier med den nya ISIN-koden är 13 juni 2014.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files